Broschyren Prisma Daps i punktskrift

Broschyren är en förklaring och instruktion för vilka funktioner och möjligheter som finns som standard för synskadade.
Bilder är skrivna med relief-effekt och därmed ”läsbara” oavsett synnedsättning.

Prisma Daps

Övergångssignalen Prisma Daps är utvecklad i samarbete med Synskadades Riksförbund och har därför begåvats med ytterligare en dimension trafiksäkerhet än övriga övergångssignaler på marknaden.
Funktionerna den erbjuder är både hårda och mjuka.
Hårdvara i form av reliefsymboler, vibrator, ljud, RFID och ljus
Mjukvara i form av inställningar som enkelt justeras (programmeras) av ansvarig med Android-app.

En pärm för alla

Pärmen innehåller två trycksaker med samma innehåll men på två språk:
1. För seende
2. För personer med synnedsättning.

Alla människors säkerhet

Oavsett syn- eller har en synnedsättning ska alla kunna använda sig av vår Prisma Daps övergångssignal.
Vi på Prisma Tibro är angelägna om att sprida kunskap till alla som behöver lära sig mer.

Kontakta oss för punktskrift-broschyr

Kontakta Sonja, säljare av Prisma Daps så hjälper hon dig gärna med mer information
– punktskriftsbroschyr och/eller broschyr för seende.
Välkommen!