Därför väljer du Prisma DI-5C

Prisma DI-5C är en elektronisk och effektiv mätinstrument
för att mäta skevhet, eller om man vill böjningen, hos
vevaxlar i dieselmotorer och generatorer.

  • Noggrannhet 1/1000 mm
  • Det sparar tid upp till 50%
  • Endast en person kan utföra uppgiften
  • Säkerhet och lätt att använda
  • Minne för att spara upp till 45 dokument
  • PC-gränssnitt och export som Excel
  • 5 års garanti
  • Lång livslängd