Besök av Synskadades Riksförbund (SRF)

Onsdagen den 15:e november var Synskadades Riksförbund på besök hos oss på PrismaTibro. Det var ett givande möte där båda parter fick utbyta information och kunskap. På PrismaTibro tyckte vi att det var särskilt intressant att få reda på mer om de utmaningar som synskadade står inför i vardagen och i samhället idag.

PrismaTibros samarbete med SRF

Samarbetet med SRF har genom åren varit mycket värdefullt för oss på PrismaTibro, kopplat till utvecklingen av övergångssignalen Prisma Daps. Många av de tillgänglighetsanpassade funktioner som Prisma Daps idag erbjuder har tagits fram i samverkan med SRF, så som: 

  • Reliefsymboler – en taktil karta över korsningen
  • Vibrator med undertryck/RFID-tag som ger längre gröntid
  • Talmeddelande som kan varna om trafiksignalsystemet exempelvis är ur funktion
  • Lokaliseringsljud

Mer om Synskadades Riksförbund

> Läs mer om Synskadades riksförbund och deras arbete.