Behövs ett högre lokaliseringsljud vid övergångsstället?

Ljudet i Prisma Daps fungerar som en ljudfyr – ett ljud som leder personer mot övergångsstället. I vissa miljöer kan det vara bra att komplettera med en extern högtalare. Fördelen med Prisma Daps externa högtalare är att den kan kopplas till övergångssignalen – vilket garanterar synkroniserat ljud. 

Prisma Daps ES-400

Prova vår externa högtalare, Prisma Daps ES-400. Högtalaren kopplas till Prisma Daps 2000•L eller Prisma Daps 2000•M och monteras på ungefär 2,5 meters höjd, riktad mot övergångens motsatta sida. 

Prisma Daps ES-400 fyller en viktig funktion vid till exempel bullriga korsningar och breda gator, där man vill uppnå ett starkt ljud som är riktat mot de gående då de passerar vägen.

Att tänka på

För att högtalaren ska gå att ansluta till övergångssignalen krävs att Prisma Daps är ansluten med 10- eller 13-ledarkablage. 

Mer om Prisma Daps externa högtalare

> Prisma Daps ES-400 Produktblad