Behöver du reparera en armatur?

PrismaTibros produkter är kända för sin hållbarhet. Det har gjort att reparationsarbeten blivit sällsynta. Trots det behövs ibland lite extra kärlek och omsorg, och i de sammanhangen vill vi främja cirkularitet så mycket som möjligt. Därför reparerar vi gärna i första hand om något är trasigt.

Kontakta oss

Om din armatur är trasig – kontakta oss så undersöker vi vilka möjligheter som finns!

> Säljare Prisma Light