Vi gör gärna ljusberäkningar

För att de ska bli realistiska, relevanta behöver vi får svaren på nedanstående frågor.
Vi följer VGU – eller gällande krav (allt som behöver belysas är ju inte vägar och gator).
De uppgifter vi behöver från dig är:

 1. Önskade Lux-värden: E-med, (E-min, E-max)
  Om du inte känner till vilka de är, hjälper vi till att ta reda på det genom frågor eller slutsatser från övrig information du lämnar.
 2. Adress eller annan platsuppgift t ex koordinater
  Värdefull information för att se kreativt på projektet
 3. Omgivningen: lantlig, skogsmiljö, stadsmiljö
  Omgivningen påverkar beräkningen radikalt. Fråga gärna så berättar vi mer.
 4. DWG-fil.
  Om det finns.
  Om detta är ett okänt begrepp i ditt projekt så är det troligtvis så att vi klarar oss utan.
 5. Stolphöjd och eller ljuspunktshöjd 
 6. Färgtemperatur, om du har en idé om det.
  Prisma Eliott kan väljas med dessa tre:
  3000° Kelvin Varmvitt ljus
  4000° Kelvin Neutralvitt ljus
  6000° Kelvin Kallvitt ljus
 7. Klass
  Bra om du lämnar uppgift. Om du inte vet kan vi troligtvis räkna ut den utifrån övriga uppgifter du lämnat.

Vårt svar

Svaret från oss, ljusberäkningen, består av en pdf som innehåller matematisk redovisning utifrån det underlag vi fått.
Dessutom medföljer bilder som visar ljusflödet. Bilderna är både av 3D-karaktär och av mer schematisk karaktär.

Kostnad

Grundprincipen när vi gör beräkningar är att vi inte tar ut en kostnad. Så säger vi inget annat så är kostnaden 0:- inklusive moms.

Exempel

Så här kan en ljusberäkning se ut! Klicka!