Årskurs 9 på studiebesök hos PrismaTibro

I början av maj kom elever från årskurs 9 på Nyboskolan i Tibro för att besöka oss.
Det var i samband med en temadag under temat ”Framtid” som vi fick träffa eleverna. Under studiebesöket gjordes en presentation och en rundvandring på företaget. Besöket avslutades sedan med en frågestund. 

Så säger Malin Buss, VD på PrismaTibro, om studiebesöket

– Jag tycker att det är viktigt att arbetsliv och skola samverkar.
Ett studiebesök är det bästa sättet att visa konkreta exempel på vad man kan jobba med i framtiden. Sedan är det ju också dagens ungdomar som är vår framtid, både sett till arbetskraft, men också sett till vilka som kommer att använda våra produkter.
Vad har ungdomar för tankar och behov? Det dyker alltid upp idéer när man träffar nya människor.