Armbågskontakt med Nurse Bed

Prisma Button är populär på sjukhus av flera anledningar. En av dem är dess släta ytor, som gör den lätt att torka av och därmed hygienisk. 

Uppskattad funktion på sjukhus

För sjukhus och andra vårdinstanser har vi en specifik och mycket omtyckt funktion: Nurse Bed, det vill säga pardörrsstyrning. Ofta är det bara en dörr som behöver öppnas när någon ska passera. 

Är det däremot en sjukhussäng som ska passera genom öppningen är det väldigt fördelaktigt med funktionen Nurse Bed, som möjliggör för öppning av båda dörrarna.

Nurse Bed-funktion 1

1. Kort tryck – Ena dörren öppnas.
2. Långt tryck – Båda dörrarna öppnas.

Nurse Bed-funktion 2

1. Kort tryck – Ena dörren öppnas.
2. Långt tryck – Dörr två öppnas.

Prova armbågskontaktens funktioner

>> Gå till Prisma Button Live Demo
>> Ladda ned Prisma Button som BIMobject