Pip

Prisma Button med inställning ”Touch” ger kvittens vid beröring.
Prisma Button med inställning ”Kick” ger även kvittens vid spark/kick.

Tyst

Om du valt att avaktivera kvittens är Prisma Button tyst – så klart.

Fördröjning

Du bestämmer hur lång fördröjning som ska gälla innan Prisma Button lyder:

  • Direkt
  • 1,5 sekunder
  • 3 sekunder
  • 6 sekunder