Är du uppdaterad?

Vi förser dig gärna med senaste versionen av Android-appen Prisma Daps 2.5
Android-app tillhandahålls av enbart Prisma Tibro (ej via t ex Google Play).
KLICKA HÄR för att meddela oss att du önskar få installationsfil.
KLICKA HÄR för att ladda ned manual för Android-app (engelska).

Uppdaterat från version 2.1

  • I mobiltelefoner med små displayer syntes inte OK-knappen i displayen och man kunde inte klicka på den och komma vidare. Detta är nu åtgärdat.
  • Export till USB-stickan har förbättrats. Appen skapar nu en RECEIVE-mapp på USB-stickan där Prisma Daps GAMLA parameterfil sparas när en ny parameterfil förs över. Den kan man sedan läsa in och undersöka.
  • Ny meny där man kan välja under vilka faser man vill att trådarna skall vara aktiva. Innan krävdes det en ljudändring under fasen för att tråden skulle aktiveras.
  • Nu kan man stänga av LED-kvittens i front och LED-ljuskrans under vissa faser när man valt ALWAYS ON. Innan lyste dessa hela tiden. Även vid gul fas.
  • När man använde SAVE AS så sparades en tom fil med angivet filnamn. Detta är nu åtgärdat och Appen sparar nu om hela parameterfilen.

Kontakta oss

Hör av dig om du önskar Android-app eller om du önskar hjälp och tips kring hur du ska konfigurera dina Prisma Daps 2000. Vi berättar gärna mer om möjligheterna.
KONTAKTA Sonja, säljare Prisma Daps