Hållbarhet
Agenda 2030

PrismaTibro har alltid förknippats med hållbarhet.
Hållbarhet kan så klart betyda väldigt mycket och tolkas väldigt olika från person till person.
Tittar man på de 17 hållbarhetsmålen var för sig så hoppas vi förklara vad vi redan gör eller har för avsikt att göra de närmaste åren både på vår arbetsplats, uträtta och påverka lokalt och globalt.

Nyheter som relaterar till Agenda 2030

PrismaTibro siktar på målen i Agenda 2030

Vi gör det möjligt för minst 43 personer att försörja sina familjer och fler än så.
Vi stödjer Ankarstiftelsen som jobbar med mikrolånsprojekt.
Punktinsatser görs också i t ex Moldavien.

PrismaTibro har under många år varit med och stöttat Ankarstiftelsen.
Utifrån det är vi med och bidrar till att hungriga får mat. Så även i och med det stöd som vi gett till Moldavien.

Återigen så bygger detta på vad vi kan göra både lokalt och globalt.
Vi ser t ex till att alla anställda i ett givet intervall får göra hälsoundersökningar.
Vi är med och ser till att kommunens barn rör sig genom att sponsra idrottslivet.
I Colombia spelar barn fotboll istället för att vara en del av den kriminella världen.
Under raster pågår det ofta pingisturneringar på PrismaTibro, också ett sätt att främja rörelse.
Friskvårdsbidrag erbjuds också alla anställda, varav ca hälften utnyttjar det.
Med våra kommande produkter hoppas vi också kunna vara en del i detta mål, tänker här närmast på Prisma Light Ella Play.
Vi hoppas att denna produkt ska locka dagens barn ut till lekplatsen igen.

Genom vårt engagemang i Ankarstiftelsen är vi med och bygger skolor i Colombia.
Vi tar också emot studiebesök och prao när det finns anledning till det.

I vårt dagliga arbete är vi noga med att tänka rätt person på rätt plats, oavsett kön.
Utan kvotering har vi t ex idag lika många män som kvinnor på säljavdelningen.

Vi är nu miljöcertifierade ISO 14001 som bidrar till detta mål.
Vi bidrar till byggandet av vattenreningsprojekt i Colombia.

Genom våra led-armaturer är vi en del av detta mål.
Det gäller att spara så mycket energi som möjligt.
Vi skulle väldigt gärna vilja växla över till en solcellslösning på våra armaturer men tyvärr är inte tekniken där ännu så att det fungerar i Sverige.

Tittar man bara hos PrismaTibro så ser vi till att vi följer de svenska kollektivavtalen som finns.
Detta är såklart en viktigt del för de anställda och deras familjer. Även om det inte utrotar världens problem.
På PrismaTibro tycker vi att alla ska ha samma chans när de söker jobb hos oss, oavsett ålder, kön eller bakgrund.
Detta har resulterat i att vi tidigare fått pris kring vårt mångfaldsarbete.
Idag är t ex fem av våra anställda (varav en kvinna) från mellanöstern, alla har de sin historia om hur de kom till Sverige.
Vi ser återigen att det spelar ingen roll var du kommer ifrån men med rätt förutsättningar från arbetsgivaren och rätt inställning från individen så finns det absolut en plats för alla på arbetsmarknaden.

Detta mål är något vi tänker och jobbar med dagligen, oftast medvetet men ibland också omedvetet.
Det räcker ju med att titta på vår strategiska utvecklingsplan så ser man sådant som vi gör för infrastrukturen med våra övergångssignaler och armaturer.
I och med att vi har konstruktionen på många av de produkter vi säljer så har vi också ett naturligt fokus på industrisidan.
Vi frågar oss ofta ”Görs detta moment på rätt sätt, kan vi effektivisera utan att det får felaktiga konsekvenser?”
Utan innovation så kommer vi som teknikföretag med egenutvecklade produkter inte bli långlivade.
Vi måste ligga med och helst lite före i tiden för att ha fortsatt god försäljning.

Även om detta mål handlar mycket om ett statligt/större perspektiv så hjälper vi till med vår ”lilla del”  för att bidra till detta så gott vi kan.
Om vi alla hjälps åt kan vi påverka världen.10.1
Minskar inkomstklyftorna genom exempelvis ankarstiftelsen mikrolån, på hemmaplan: löner sätts inte beroende på kön eller dylikt utan på prestation.. 10.3
Vi tillåter ingen diskriminering och alla tecken på sådant hanteras omedelbart,
10.7
Anställda från flera länder gör att vi främjar migration, ledare i bolaget engagerar sig och hjälper våra anställda med myndigheter mm när det behövs,
10.8
vi investerar i Colombia med flera länder.
10.2
som nämnt ovan; ser inte på bakgrund utan vem är personen som passar bäst in hos oss.

Med våra produkter hoppas vi att kunna vara med och bidra till de hållbara samhället.
Våra produkter ska hålla under lång tid och vara en del av den smarta staden där stort fokus läggs på miljön.
Ett exempel är ju vår närvarostyrning av belysning, rätt ljus på rätt plats bidrar till energibesparingar men också en bättre miljö för både djur och människor. 
Tillgänglighet är också en en viktig del i detta mål, framförallt om man titta på delmål 11.7.
Vi jobbar på bred front med detta med tanke på våra produkter Prisma Button, Prisma Daps och Prisma Light.
Prisma Button har funktionen att hjälpa personer att passera genom öppna dörrar.
Att använda en Prisma Button ska hjälpa dig som står på två ben, dig i rullstol, dig med rullator, dig som bär på saker eller dig som inte orkar öppna dörren manuellt.
Prisma Daps är utvecklad och fortsätter att utvecklas med organisationer som SRF.
Detta för att säkerställa att personen med t ex synfel eller hörselfel också ska kunna ta dig fram i staden.

På PrismaTibro så producerar vi allt på kundorder.
Det gör att vi inte har någon överproduktion där stora volymer blir oanvändbara efter en tid.
Ett annat exempel är att vi levererar så många meter kabel till våra armaturer som kunden behöver.
Vi levererar inte 10 meter när kunden behöver 5 och får slänga resterande.

På PrismaTibro ska det vara naturligt att ta tåget när det är möjligt.
Vi ska också alltid överväga om det är nödvändigt att flyga.
Med en global marknad så är det såklart nödvändigt emellanåt men tanken ska alltid finnas…
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Vi försöker också att köpa så många detaljer som möjligt, så nära oss som möjligt.
Detta påverkar så klart miljön positivt och det är något som våra kunder uppskattar.

Vi använder ibland t ex plast i vårt emballage men för oss är det då naturligt att se till att det är nedbrytningsbart.

Genom vårt arbete med smart belysning är vi med och bidrar till att minska det som kallas ”Light Pollution”.
Vi är också medlemmar i El-kretsen i ett led att ta ansvar hela vägen för våra produkter.

Något som PrismaTibro alltid tyckt varit viktigt och som ska vara viktigt även framåt är delmål 16.5.
Vi ska aldrig vara en del i en affär som kräver t ex ett brunt kuvert under bordet.
Även om vi inte kan vara den spelare som får slut på detta världen över så hoppas vi att kunna leda med gott exempel. Även här hjälper Ankarstiftelsen till genom att hjälpa barn från kriminalitet, Ankla center där barn kan få trygga dagar…
16.7
är också något vi jobbar med dagligen med vårt delegerade ledarskap – alla oavsett kön, religion mm har lika stor möjlighet att komma med förslag.
16.B
Vi accepterar inte diskriminering.

På PrismaTibro är vi 36 st anställda.
Kan vi informera dessa om de hållbarhetsmål som finns så är vi övertygade om att detta kommer finnas i allas tankar både i och utanför arbetet.
Detta kommer att övertid skapa spännande förutsättningar för partnerskap om vi bara är öppna för det.