PrismaTibro del av Addtech AB

Addtech AB är ägare sedan juli 2018

Addtech AB förvärvade samtliga aktier i Prisma Teknik AB och Prisma Light AB i juli 2018. Knappt ett år senare, i april 2019, fusionerades Prisma Light och Prisma Teknik till ett enda koncernbolag: PrismaTibro AB.

Addtech AB är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Verksamheten består av cirka 150 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 25 länder. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.

PrismaTibro stannar i Tibro

PrismaTibro hör hemma i Tibro. Addtechs filosofi kännetecknas av småföretagande i stor skala.
Därför är det en given självklarhet att PrismaTibro även i fortsättningen ska bedriva all utveckling, tillverkning och försäljning i Tibro.
För oss alla som arbetar på PrismaTibro, för våra kunder och leverantörer är det med andra ord – business as usual.

Hållbar utveckling

Hållbarhet är en av Addtechs viktigaste aspekter. Koncernen arbetar utifrån de globala målen och är medlemmar i UN Global Compact. Addtech analyserar risker och möjligheter för att stödja ingående bolag i affärsutvecklingen, så att bolagen ska kunna bidra i en omställning mot ett mer hållbart samhälle och industri.

Addtechs 2030-mål

Till 2030 ska:

  • 100% av omsättningen bidra till hållbar utveckling
  • 40 % av alla ledande positioner innehas av kvinnor
  • Koldioxidintensiteten minska med 50%
  • 80% av inköpsvolymen utvärderas enligt uppförandekoden