Actus, PrismaTibro

Ett erbjudande svårt att säga nej till

När vi förstod Actus funktion tog vi ett snabbt beslut om att vi vill bidra.

Actus programförklaring

”Verksamheten vänder sig till dig mellan 18 och 67 år
som har en psykisk funktionsnedsättning och är i behov av sysselsättning.”

Det gör Actus för PrismaTibro

Viktiga men relativt enkla moment som bidrar till kvalitetssäkrade produkter.
Kontakta Malin om du önskar veta mer om vårt samarbete med Actus.