2300•S ersätter TS-serien

Prisma Daps 2300•S kommer inom kort ersätta Prisma Daps TS-serien – alltså övergångssignaler utan akustik.

Tack att du vill medverka

Innan och inför lansering har vi valt ut några företag och städer som får möjlighet att installera och testa vår nya produkt Prisma Daps 2300•S-serien.
Ni är en av dem och vi är glada att ni vill delta. 

Följande modeller finns för test.
Gångsignal: Prisma Daps 2310•S Walk
Cykelsignal: Prisma Daps 2320•S Bike

Testen går till på följande sätt

  • Ni beställer 2-4 enheter som ni installerar i den korsning som ni anser vara mest lämplig. 
  • Ni avgör om ni vill testa Walk, Bike eller båda modellerna
  • Ni erhåller totalt 2-4 enheter utan kostnad.
  • Testperioden pågår under 25 arbetsdagar och start är lika med den dag då ni fått leverans av enheterna.
  • Installationen ska vara genomförd senast 10 arbetsdagar från det att ni fått leverans av oss.
  • De enheter ni erhåller är märkta som ”Prototyp”.
  • I samband med den kommande lanseringen av Prisma Daps 2300-serien erbjuder vi er 2-4 nya enheter utan kostnad som tack för ert deltagande i testen. 
  • Ni har rätt att även behålla prototyperna efter slutförd test och ge oss information om var dessa är installerade.

Frågor att besvara
Efter det att ni har genomfört installationen av de 2-4 enheter har vi 10 st frågor som ni ska besvara. Frågor kring erfarenheterna av produkten, installation och användning. Frågorna tar maximalt 5 minuter att besvara. Svaren kan lämnas från respektive roll: montör/projektledare/slutkund – eller ett gemensamt.

Bra att veta

Matning
Prisma Daps 2300•S 230 V AC matas från röd lampa.
Kablage
Levereras med ett 4-ledarkablage med spänningsdosa.
Spänningsdosan omvandlar från anläggningens driftspänning till de på stolpen monterade signallyktor ner till 24 V DC som är Prisma Daps 2300•S-seriens driftspänning.

Meddela ditt intresse här