Den robusta elektroniska vevaxelindikatorn Prisma DI-5C och Prisma DI-5 är anpassad för
de allra flesta 2- och 4-taktsmotorer som finns på marknaden av olika varumärken.
Det är inte just marinmotorer som vi pratar om, utan även motorer som finns i t ex kraftverk.

Kontakta oss

Harut Pdrossian, produktansvarig Prisma DI