Produkter Prisma DI Ovality Kit 2016-12-02T13:29:10+00:00

Prisma Tibro, Sweden DI Ovality-KitPrisma DI Ovality Kit

Prisma Ovality Kit är ett tillbehör till DI-5 och är i första hand avsett att mäta ovalitet och förslitning i cylinderfoder på fartygsmotorer med cylinderdiameter ifrån 180-600 mm och slaglängd upp till 870 mm.

Med givaren som medföljer DI-5 och DI-4 mäter Prisma DI Ovality Kit skillnader ner till 1/1000 mm.

Prisma DI-5C med tillhörande mjukvara gör det möjligt att överföra mätningar för vidare bearbetning i Windows-dator och även exportera mätvärdena till Excel.
Klicka på bild nedan för att se större bild.

Prisma Tibro, Sweden Prisma Ovality Kit