Prisma TS 900 2017-02-14T14:59:14+00:00

Modellöversikt Prisma TS 900

Se ordlista under tabellen.

MODELL/EGENSKAP TS
903
TS
904
TS
907
TS
907d
TS
908
TS
910
TS
911
TS
920
TS
921
TS
980
Bullerstyrd Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tryckfront Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Extern högtalare
Talmeddelande
Kvittens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LED kvittens i front Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LED Ljuskrans Ja Ja
Lokaliseringsljud: tick, tick, tick Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Programmerbar med PDA via IR
Reliefsymboler Ja Ja Ja Ja Ja
RFID-Läsare Ja Ja Ja Ja
Taktil riktningspil Ja Ja Ja Ja Ja
Vibrator i bottenlocket Ja Ja Ja
Vibrator, tryckfunktion bottenlocket Ja Ja
Konstant matning 24 VAC Ja Ja Ja
Konstant matning 42 VAC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Konstant matning 115 / 230 VAC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Konstant matning 24 VDC Ja

Egenskaper

Prisma Daps 2000 serien innebär ännu fler och mer precisa inställningar. Läs nedan om fakta och dess egenskaper.

En mikrofon mäter omgivande buller för att anpassa enhetens nivå efter omgivande bullernivå. Bullerstyrningen i Daps 2000-serien är SMART och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet, ljudet hörs alltid men stör aldrig. Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB, justerbart i steg om 1 dB. Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.
H x B x D: 274 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,5 kg
Hela fronten är känslig för tryck.
Den som önskar korsa vägen kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten. Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten. Direkt tryck och/eller fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner. Förslag på funktioner är: Anmälan, ljud- och ljuskvittens, höjt ljud, längre gröntid, talmeddelande, ljudändring mm.
I korsningar med extra mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare. Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med Prisma Tibros externa högtalare, redo att kopplas in. Observera att denna funktion kan begränsas på grund av antal ledare i valt kablage.
Användningsområde: Exempel på användningsområden: Varningsmeddelanden för uttryckningsfordon, vägarbete, turistinformation mm. I Prisma Daps 2000 kan ni välja mellan förinspelade meddelanden som skickas med från fabrik eller spela in ett eget meddelande i Prisma Daps Android-app.
Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.
Prisma Daps 2000 har IK 09
utan vibrator
Det vita kvadratiska glaset i fronten som ger en kvittens på din anmälan. Valbar ljusstyrka från 25–100%
Kvittens för din anmälan – flera olika inställningsmöjligheter – eller Konstant sken, för ökad synlighet. Daps 2000 har en högre ljuskrans för bättre synlighet på långt håll. Synlig i 270°. Valbar ljusstyrka från 25–100%
Prisma Daps 2000 innehåller totalt 16 olika ljud och förinspelade talmeddelanden. Spela in egna meddelanden med Prisma Daps Android app. Min och Max volym är inställbart i steg om 1dB. Prisma_ljud nr 5, är hörbart i gatubuller upp till 105dB (C). Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare. Frekvensområde 180–7000Hz.
Gult sken: 590 nm.
LED-kvittens i front: 9 x 4000 Partial FLUX.
LED-ljuskrans: 32 x 4000 Partial FLUX.
Är en hjälp att lokalisera korsningen och ger information om korsningens status. Följ ljudet för säker passage till motsatt sida. Det effektiva, och över hela världen spridda, ”tick-tick-tick”-ljudet (Prisma_Sound_05.wav). Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången. Tack vare den breda ljudfrekvensen kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.
Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O:
• 18 – 24V AC/DC
• 28 – 49V AC/DC
• 100V – 240V AC
Prisma Daps 2000 har flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.
Möjlighet att ställa in ljus, ljud eller aktivera ett talmeddelande vid tryck – t ex “anläggning ur funktion”, “Vägarbete pågår”…
Prisma Daps 2000 är Klass II, dubbelisolerat
Programmering görs med en Android-app och överförs via USB-minne. Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända efter önskemål.
En taktil och visuell karta över hela övergången:
Körfält, spårvagn, cykelbana, refug, start/stopp.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella med start nedifrån.
Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske. Plast är standard – metall ett tillval.
Alla Prisma Daps 2000•L levereras med NFC antenn vilket används till programmering och RFID. Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden. OBS! RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa.
-40 till 70 °C
Informerar genom antal vibrations pulser per minut om vilken fas korsningen befinner sig i och när det slår om från rött till grönt och är säkert att passera. För Daps 2000 finns vibrator endast i bottenlocket, kännetecken: vibratorbricka med små knottror.
Informerar genom antal vibrations pulser per minut om vilken fas korsningen befinner sig i och när det slår om från rött till grönt och är säkert att passera. Tryckfunktionen kan programmeras med valfri funktion. Kännetecken: bricka med en stor tryckpunkt.
FÄRG
Blå-anodiserad
Guld-anodiserad
Gul-lackerad
Grå-lackerad
Andra färger vid förfrågan
Tryckfront: blå-anodiserad, svart-anodiserad eller med en guldig dekorfront utan tryckfunktion.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-eloxerad eller blå-eloxerad.
Reliefsymboler: gul plast.

Standard är 12-ledarkablage. 9 eller 6-ledare kan användas vid utbyte av komplett enhet i befintlig korsning. Adapterkablage används vid utbyte av endast elektronikenhet från Prisma Daps 1000 eller TS-900. Kundanpassat kablage vid förfrågan.