Prisma Eliott Remote 2017-06-02T11:17:32+00:00

Prisma Light Eliott Remote

Byt inställningar med fjärrkontroll.
Effekt: förändra i steg om 1 Watt
Prisma Nattljus: en höjning eller sänkning av effekt en period per dygn.
Justeringar görs från marken utan skylift – räck ut handen med fjärrkontroll genom bilrutan.
En uppskattad funktion som kan aktiveras direkt eller den dag då kunden är mogen. Allt är förberett – om man valt en Prisma Eliott Remote.

OFFERT
LJUSBERÄKNING
DOKUMENT
PRATA MED SÄLJARE

Prisma Light RemotePrisma Light Prisma Nattljus
Prisma Tibro, Sweden | Prisma Eliott | LED gatubelysning |Vägbelysning | LED | RemoteErbjuder en höjning eller sänkning en period per dygn.
Watt Ordinarie effekt
Start Tidpunkt då Prisma Nattljus ska starta, t ex ”23”
Period Så många timmar, t ex ”06”
Level Den nivå, lägre eller högre som gäller under perioden, t ex ”12”
Dessa inställningar sätts vid tillverkning men kan förändras när som helst med fjärrkontroll och kundunik PIN-kod.

5-40 W
Prisma Eliott 2-16
Prisma Eliott 3-16

10-60 W
Prisma Eliott 2-32
Prisma Eliott 3-32

3000 kelvin
4000 kelvin
6000 kelvin
Standard: 5 år
Tillval: Upp till 15 år

Prisma Eliott 2
Osram, 16 respektive 32 st

Prisma Eliott 3
Cree/Osram, 16 st respektive 32 st

Motortrafikled
Villagator
Villagator, matargator
Gång- och cykelvägar
Elljusspår
Motionsspår
Parkeringar
Industritomter
Prisma Eliott 2
Elektronik, IP67. Armatur i sin helhet, IP33
IK10+
CE-märkt

Prisma Eliott 3
Elektronik, IP67. Armatur i sin helhet, IP65
IK10+
CE-märkt