Prisma Eliott Detect 2017-02-24T14:22:12+00:00
Prisma Tibro, Sweden | Prisma Eliott Familjebild
Prisma Tibro, Sweden | Prisma Eliott | LED gatubelysning |Vägbelysning | LED | Detect

Prisma Eliott Detect

Den nya teknikens alla möjligheter.
Låt närvaro styra mängden ljus. Eller låt tidpunkten och närvaro styra.
Bestäm mängden ljus vid frånvaro och mängden vid närvaro.
Bestäm också hur många armaturer som ska tändas när en armatur detekterar närvaro.
Och bestäm hur länge närvaroljuset ska gälla innan armaturerna återgår till frånvaroljus.
Alla dessa inställningar ändras med ett telefonsamtal, SMS eller
e-post.
Anläggningen meddelar gärna nyttig statistik. Istället för rondering får kund meddelande om något behöver åtgärdas.

OFFERT
LJUSBERÄKNING
DOKUMENT
PRATA MED SÄLJARE

Erbjuder en höjning eller sänkning en period per dygn.
Watt Ordinarie effekt
Start Tidpunkt då Prisma Nattljus ska starta, t ex ”23”
Period Så många timmar, t ex ”06”
Level Den nivå, lägre eller högre som gäller under perioden, t ex ”12”
Dessa inställningar sätts vid tillverkning men kan förändras när som helst med fjärrkontroll och kundunik PIN-kod.
Närvarostyrning.
Inställningarna är:
Frånvaroljus Effekt som ska gälla när ingen är där.
Närvaroljus Effekt som ska gälla när någon armatur detekterar närvaro.
Antal armaturer Det antal armaturer som förändrar effekt samtidigt med den armatur som upptäckte/detekterade närvaro.
Tid närvaro Antal minuter som närvaroljus ska gälla innan effekten återgår till frånvaroljus.
Dessa inställningar sätts vid tillverkning men kan förändras när som helst med ett telefonsamtal 0504-400 40.
Grunden
Ändringar av inställningar görs med ett telefonsamtal 0504-400 40.
Kunden får med automatik information om ronderna är nödvändigt – Prisma Eliott meddelar själv om ett service krävs.
Statistik om förbrukning, antal detect etc med mera erhålls med e-post.
Dessutom
Prisma Eliott Detect är öppet för kommunikation med andra styrsystem.
KLICKA HÄR för att kontakta oss för mer info.
5-40 W
Prisma Eliott 2-16

10-60 W
Prisma Eliott 2-32

3000 kelvin
4000 kelvin
6000 kelvin
Standard: 5 år
Prisma Eliott 2
Osram, 16 respektive 32 st
Motortrafikled
Villagator
Villagator, matargator
Gång- och cykelvägar
Elljusspår
Motionsspår
Parkeringar
Industritomter
Prisma Eliott 2
Elektronik, IP67. Armatur i sin helhet, IP33
IK10+
CE-märkt