Prisma Daps 2210•M Walk 2017-09-01T09:04:53+00:00

Prisma Daps 2210•MPrisma Daps 2210•M Walk

Digital akustisk övergångssignal med tryckfront

Prisma Daps från Prisma Tibro Sweden levereras alltid förinställda från fabrik efter kundens önskemål. Daps 2000 serien innehåller en rad förbättringar mot tidigare serier och de största skillnaderna kan du läsa om nedan.

PROGRAMMERING – ANDROID
Appen tillhandahålls från Prisma Tibro och är grunden för att göra ändringar och aktivera fler funktioner. Överföring av parameterfil görs enkelt via en USB-port som är placerad bakom skyddslinsen i fronten. USB-sticka tillhandahålls av och är ett tillval från Prisma Tibro. Funktionskrav för appen är minimum Android version 4.4. Användarvänliga dialoger ger dig en bra översikt och förenklar de inställningar som skall göras och sedan överföras till Prisma Daps. Det är enkelt att kopiera, spara och organisera dina parameterfiler, eller maila dem till en kollega.

BULLERSTYRNING
En mikrofon mäter det omgivande bullret för att anpassa lokaliseringsljudet efter vald inställning. En stor skillnad från tidigare versioner är att Prisma Daps 2000 har en SMART bullerstyrning som vet inom vilka frekvenser ljudet måste höjas för att höras och när det inte behöver höjas. Detta gör att ljudet alltid hörs men aldrig stör.

TALMEDDELANDE
Användningsområde: Varningsmeddelanden för uttryckningsfordon, Trafiksignal ur funktion, Vägarbete, Turistinformation mm. I Prisma Daps 2000-serien har ni möjlighet att välja bland förinspelade talmeddelanden eller spela in ett eget meddelande i Prisma Daps Android-app.

HÅLLBARHET
Prisma Daps 2000 är byggd i strängpressad aluminium vilket betyder – lång livslängd. Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande profil och kan enkelt skiftas vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig och helt utan lösa delar. Prisma Daps är vandalsäkra och näst intill omöjliga att förstöra. Mjukvaran i övergångssignalen mäter kontinuerligt singnalerna från trafikljuset för att garantera att övergångssignalen alltid visar och låter rätt vid rött respektive grönt ljus. Alla modeller av Prisma Daps är konstruerade så att de aldrig kan indikera att det är grönt under trafiksignalens röda fas. Att köpa övergångssignaler från Prisma Tibro är en säker investering. De är fyller sin funktion dygnet runt, året runt, år efter år.

Egenskaper

Gäller Prisma Daps 2210•M Walk

 • = Standard
 • = Tillval
 • Tryckfront
 • LED-kvittens i front
 • Nattfunktion
 • Kvittensljud
 • Lokaliseringsljud: tick, tick, tick
 • Bullerstyrning
 • Talmeddelande
 • Inkoppling för extern högtalare
 • Taktil riktningspil
 • Reliefsymboler plast
 • Programmering via Android App
 • Färg
 • Anti-graffiti
 • Konstant matning 18 – 24V AC/DC
 • Konstant matning 28 – 49V AC/DC
 • Konstant matning 100V – 240V AC

Egenskaper

Prisma Daps 2000 serien innebär ännu fler och mer precisa inställningar. Läs nedan om fakta och dess egenskaper.

En mikrofon mäter omgivande buller för att anpassa enhetens nivå efter omgivande bullernivå. Bullerstyrningen i Daps 2000-serien är SMART och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet, ljudet hörs alltid men stör aldrig. Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB, justerbart i steg om 1 dB. Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.

H x B x D: 274 x 112 x 125 mm
Vikt: 2,5 kg

Hela fronten är känslig för tryck.
Den som önskar korsa vägen kan visa det genom ett tryck någonstans på fronten. Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten. Direkt tryck och/eller fördröjt tryck, dessa kan ha olika funktioner. Förslag på funktioner är: Anmälan, ljud- och ljuskvittens, höjt ljud, längre gröntid, talmeddelande, ljudändring mm.

I korsningar med mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare. Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med Prisma Tibros externa högtalare, redo att kopplas in.
Observera att denna funktion kan begränsas på grund av antal ledare i valt kablage.
Vår rekommendation är att använda 12-ledar kablage.

Exempel på användningsområden: Varningsmeddelanden för utryckningsfordon, vägarbete, turistinformation mm.
I Prisma Daps 2000 kan ni välja mellan förinspelade meddelanden som skickas med från fabrik eller spela in ett eget meddelande i Prisma Daps Android-app.

Prisma Daps ger respons på tryckning – ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.
Prisma Daps 2000 har IK 10
utan vibrator

Prisma Daps 2000 är Class II, dubbelisolerat

Det vita kvadratiska glaset i fronten som ger en kvittens på din anmälan. Valbar ljusstyrka från 25–100%

Skyddsglas över LED-kvittens kan förses med önskad text.
Exempel: ”Vänta” 

Kvittens för din anmälan -flera olika inställningsmöjligheter finns.
Exempel: konstant sken eller att ljuskransen tänds vid anmälan för att öka synlighet.
Daps 2000 har en högre ljuskrans för bättre synlighet på långt håll. Synlig i 270°. Valbar ljusstyrka från 25–100%

Prisma Daps 2000 kan innehålla totalt 16 olika lokaliseringsljud och förinspelade talmeddelanden.
Min och Max volym ställer du in i steg om 1dB. Prismaljud nr 5, är hörbart i gatubuller upp till 105dB (C).
Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare. Frekvensområde 180–7000Hz.

Gult sken: 590 nm.
LED-kvittens i front: 9 x 4000 Partial FLUX.
LED-ljuskrans: 32 x 4000 Partial FLUX.

Är en hjälp att lokalisera korsningen och ger information om korsningens status.
Följ ljudet för säker passage till motsatt sida. Det effektiva ”tick-tick-tick”-ljudet (Prisma_Sound_05.wav) är det som används mest runt om i världen. Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången.
Tack vare den breda ljudfrekvensen kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer.

Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O:
• 18 – 24V AC/DC
• 28 – 49V AC/DC
• 100V – 240V AC
Prisma Daps 2000 har flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.
Möjlighet att ställa in ljus, ljud eller aktivera ett talmeddelande vid tryck – t ex “anläggning ur funktion”, “Vägarbete pågår”…
Programmering görs med en Android-app och överförs via USB-minne. Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända efter önskemål.

En taktil och visuell karta som visar hur övergången ser ut.
Symbolerna anger: körfält, spårvagn, cykelbana, refug, start/stopp m.m.
Fungerar som ett pussel – sätt in de delar som är aktuella med start nedifrån.

Den som lägger handen på toppen av Prisma Daps får hjälp att veta i vilken riktning övergången ska ske.

Alla Prisma Daps 2000•L levereras med NFC antenn vilket används till programmering och RFID.
Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden.
OBS! RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa. För att passa både hög- och lågfrekvent finns möjligheten för RFID kombi-tag.

-40 till 70 °C

Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.
För Daps 2000 finns vibrator endast i bottenlocket.

Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.
För Daps 2000 finns vibrator endast i bottenlocket.
Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfri funktioner.
Exempel på funktioner är: högre ljud, talmeddelande, förlängd gröntid m.m.

FÄRG
Blå-anodiserad
Guld-anodiserad
Gul-lackerad
Grå-lackerad
Andra färger vid förfrågan
Tryckfront: blå-anodiserad, svart-anodiserad eller med en dekorfront (Guld-anodiserad) utan tryckfunktion.

FORM
På sidan av Prisma Daps finns ett spår där du fäster reliefsymboler eller dekorprofil.
Dekorprofiler: guld-anodiserad eller blå-anodiserad.
Reliefsymboler: gul plast

Standard är 12-ledarkablage. 9 eller 6-ledare kan användas vid utbyte av komplett enhet i befintlig korsning. Adapterkablage används vid utbyte av endast elektronikenhet från Prisma Daps 1000 eller TS-900. Kundanpassat kablage vid förfrågan.