Prisma Daps 2100•L Walk 2017-10-24T16:34:09+00:00

Prisma Daps 2100•L

Egenskaper 2100•L

 • = Standard
 • = Tillval
 • Tryckfront
 • LED-kvittens i front
 • LED-ljuskrans
 • Nattfunktion
 • Kvittensljud
 • Lokaliseringsljud: tick, tick, tick
 • Bullerstyrning
 • Talmeddelande
 • Inkoppling för extern högtalare
 • Taktil riktningspil
 • Reliefsymbol plast
 • Vibrator i bottenlocket
 • Programmering via Android-app

 • Programmering och RFID via NFC

 • Programmering via USB-port

 • Färg
 • Anti-graffiti
 • Konstant matning 18-24V AC/DC

 • Konstant matning 28-49V AC/DC

 • Konstant matning 100-170V AC

 • Konstant matning 150-240V AC

Prisma Daps 2100•L Walk

Digital akustisk övergångssignal med tryckfront,
LED ljuskrans och vibrator.

Prisma Daps 2000 är en av världens mest utvecklade övergångssignaler.
Välkänd design och utmärkt prestanda och hållbarhet med lång livslängd.
Prisma Daps 2000 erbjuder förbättrade ljudfunktioner, smartare
bullerstyrning och kraftigare vibrator.

Programmeras genom användarvänlig Android-app med överföring
via NFC eller USB.

Prisma Daps 2000 levereras förinställda från fabrik efter kundens
önskemål och innehåller en rad förbättringar mot tidigare serier.
Prisma Daps 2000 ger dig möjlighet att välja de inställningar
som du finner vara bäst.

Offert
Dokument
Kontakta säljare

Egenskaper Generellt

Prisma Daps 2000 serien erbjuder ännu fler och mer precisa inställningar än våra tidigare generationer.
Skillnaden i egenskaper mellan Large- och Medium-modellerna presenteras under rubriken ”Egenskaper specifikt” för varje modell.

Applikationen tillhandahålls från PrismaTibro och är en förutsättning för att aktivera och justera funktioner.
Programmering görs med Android-app och överförs sedan via NFC och eller USB-minne.
Skapa enkelt en parameterfil eller utgå från din befintliga parameterfil för att sedan ändra, spara, kopiera och sända parameterfilen.

En mikrofon mäter det omgivande bullret för att anpassa lokaliseringsljudet efter omgivande bullernivå.
Bullerstyrningen i Prisma Daps 2000-serien är smart och ökar endast vid de frekvenser som stör lokaliseringsljudet.
Ställ in antal dB över bullernivån från -15dB till +15dB, justerbart i steg om 1 dB.
Ställs in separat för alla faser och för intern och extern högtalare.
Detta medför att ljudet alltid hörs men aldrig stör.

Alla Prisma Daps 2000•L levereras med NFC-antenn vilket används vid programmering och RFID.
Köp till taggar och programmera upp till 16 olika taggrupper för olika funktioner, ljud och geografiska områden.
OBS!
RFID för Prisma Daps 2000•L är högfrekvent och därmed ej kompatibel med RFID-taggar för Prisma Daps 1000 vilka är lågfrekventa.

Hela fronten är känslig för tryck.
Anmälan om att passera görs med tryck på fronten.
Prisma DAPS 2000 är en flexibel enhet. Möjligheten finns att ha två funktioner på tryckfronten – direkttryck och/eller fördröjt tryckt.
Val av tryck innebär möjlighet till olika funktioner.
Förslag på tryckfunktioner:

 • Anmälan
 • Ljud- och ljuskvittens
 • Höjt ljud
 • Längre gröntid
 • Talmeddelande
 • Ljudändring
 • …och mer…

Vibrator endast tillgängligt i Large-modeller: Prisma Daps 2XXX•L
Vibratorn ger en kraftig puls med visst antal pulser per minut.
Pulsen anger vilken fas korsningen befinner sig i och därmed när det slår om från rött till grönt.

Endast vibrator i bottenlocket – knottrig vibratorbricka.
Vibrator med en tryckfunktion – stor tryckpunkt i botten.
Tryckfunktionen ger samma anmälan som i tryckfronten men kan även programmeras med andra valfri funktioner.
Exempel på funktioner

 • Högre ljud
 • Talmeddelande
 • Förlängd gröntid
 • …och mer…

Möjlighet att ställa in “Error”-ljud/ljus eller aktivera ett talmeddelande vid tryck – t ex “Anläggning ur funktion”.

Ger flera möjligheter att ställa in särskilda ljud och funktioner för olika tider på dygnet.

Prisma Daps 2000 innehåller förinspelade meddelanden från fabrik.
Det är också möjligt att spela in egna meddelanden med hjälp av Prisma Daps Android-app.
Exempel på användningsområden:

 • Varningsmeddelanden vid gul-blink:
  ”Utryckningsfordon på väg”
  ”Vägarbete pågår”
 • Turistinformation
 • …och mer…

Bekräftar anmälan med ljus.
Flera olika inställningsmöjligheter erbjuds.
Valbar ljusstyrka från 25–100%.
Gult sken: 590 nm.
LED-kvittens i front: 9 x 4000 Partial FLUX.
Skyddsglas över LED-kvittens kan förses med önskad text t ex ”Vänta”.

Bekräftar anmälan med ljus.
Flera olika inställningsmöjligheter – exempel:
konstant sken eller att ljuskransen tänds vid anmälan för att öka synlighet.

Nu ännu högre ljuskrans med fler dioder för ännu bättre synlighet på långa avstånd.
Synlig i 270°.
Valbar ljusstyrka från 25–100%
Gult sken:
590 nm
32 x 4000 Partial FLUX

Prisma Daps ger respons på anmälan (tryck, eller RFID).
Ett kvitto i form av ett ljud och/eller ljus.

Prisma Daps 2000 innehåller som standard 16 olika lokaliseringsljud och förinspelade talmeddelanden.
Min- och max-volym ställer du in i steg om 1dB.
Prismaljud nr 5, är hörbart i trafikbuller upp till 105dB (C).
Ljudnivån ställs in separat för alla faser och för extern och intern högtalare.
Frekvensområde 180–7000Hz

En hjälp att lokalisera korsningen och ge information om korsningens status.
Följ ljudet för säker passage till motsatt sida.
Rekommenderat ljud Prisma_Sound_05
Pulsfrekvenser 30 ppm–750 ppm

Prisma Daps 2000 innehåller 16 olika ljud och möjlighet att spela in med hjälp av Android-app och ladda upp egna ljud.
Minimalt störande för närboende.
Ställs in separat för alla faser.

I korsningar med mycket trafik, breda gator med många filer eller där närboende störs, rekommenderas det att koppla in externa högtalare.
Installeras på stolpen cirka 2,5 meter ovan mark riktad mot motsatt sida.
Alla Prisma Daps 2000 är kompatibla med PrismaTibro extern högtalare: Prisma Daps ES-400
Krav Prisma Daps ansluten med 9- eller 12-ledarkablage

Riktningspil, reliefsymboler och vibrator är livsviktiga funktioner för människor med nedsatt syn.

Reliefsymboler
En taktil och visuell karta som ger information om de områden som ska passeras för att nå motsatt sida.
Reliefsymboler går att kombinera med alla produkter som har lokaliseringsljud.
Symbolerna sätts med start nedifrån i samma ordning de kommer att passeras.
Placeras alltid på sidan som är vänd in mot trottoaren.
Kit med 7 symboler och passbitar.

Taktil riktningspil
Visar riktningen man skall följa för att tryggt ta sig över gatan.
Levereras som enkelpil och dubbelpil i samma färg som locken.

Ytterhus

 • Blå-anodiserad
 • Guld-anodiserad
 • Gul-lackerad
 • Grå-lackerad
 • Andra färger vid förfrågan

Front

 • Blå-anodiserad, med tryckfunktion
 • Svart-anodiserad, med tryckfunktion
 • Guld-anodiserad, utan tryckfunktion

Sidor

På sidan av Prisma Daps finns en förberedd plats för reliefsymboler alternativt dekorprofil.

 • Dekorprofil: Guld-anodiserad
 • Dekorprofil: Blå-anodiserad
 • Reliefsymboler: Gul Polykarbonat


H x B x D
274 x 112 x 125 mm

Vikt
2,5 kg

Effekt
2,5-10W

Prisma Daps 2000

 • IK 10 utan vibrator
 • IK 08 med vibrator
 • Class II, dubbelisolerad

-40 till 70 °C

Standard
Prisma Daps 2000•L: 12-ledare
Prisma Daps 2000•M: 6- eller 8-ledare

Adapterkablage krävs
vid byte av elektronikmodulen från Prisma Daps TS-900 serien, Prisma Daps 1000 till Prisma Daps 2000.

Kundanpassat kablage vid förfrågan.

Valet görs vid beställning och i kombination med signal I/O och lampa I/O

 • 18-24V AC/DC
 • 28-49V AC/DC
 • 100-170V AC
 • 150-240V AC

Kvalitét
Prisma Daps 2000 är byggd i strängpressad aluminium, vilket ger lång livslängd.
Elektroniken är kompakt monterad i en inre skyddande profil och kan enkelt plockas ut vid service.
Den elektroniska tryckfronten är mycket tryckkänslig och helt utan lösa delar.
Prisma Daps är vandalsäkra och näst intill omöjliga att förstöra.

Säkerhet
Mjukvaran i övergångssignalen mäter kontinuerligt signalerna från trafikljuset för att garantera att övergångssignalen alltid visar och låter rätt vid rött respektive grönt ljus.

Att köpa övergångssignalerna Prisma Daps från PrismaTibro är en säker investering och de fyller sin funktion dygnet runt, året runt, år efter år.